Tri Ân Những Tấm Lòng Nhân Ái 2015

Tri Ân Những Tấm Lòng Nhân Ái 2015

admints Tin Tức

Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên Viện IBM xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Quý Anh Chị đối với các em nhỏ trường tiểu học Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Sự ủng hộ và đóng góp của Quý Anh Chị đã củng cố niềm tin về một tương lai tốt đẹp cho các …