du hoc my tssac

6 HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG KỲ LẠ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ

admints Kinh nghiệm du học

6 HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG KỲ LẠ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ Ngoài việc có các chương trình đào tạo chất lượng cao, những trường đại học ở Mỹ còn thú vị ở chỗ mỗi trường đều có một hoạt động truyền thống riêng để tạo bản sắc cho mình. Nhờ những truyền thống kỳ lạ này mà sau …