Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) 23.8.1

10 đại học hàng đầu châu Á năm 2018

admints Tin Tức, Uncategorized

Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cùng năm trường khác của châu Á lọt vào top 10 đại học trẻ danh giá của QS. Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) Là trường dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới trong nhiều năm gần đây nhưng Đại học Công nghệ Nanyang thường xếp sau Đại học Quốc gia Singapore trên bảng …