Học Bổng Du Học Nga

Chương trình thạc sĩ du học Nga

HỌC BỔNG LIÊN BANG NGA:

TSSAC là đối tác của Học viện Quản lý và Luật St. Petersburg (SPIGL – Phân viện của trường đại học danh tiếng tại St. Petersburg có thứ hạng top 50 trên thế giới). Các phần học bổng của trường SPIGL được giao cho TSSAC đánh giá, sàng lọc và đề cử đối với chương trình sau:

 

1. Chương trình top-up Thạc Sĩ Quản lý Tài chính và Ngân hàng (MBA-FBM):

*Chương trình được triển khai dựa trên hệ thống chuyển đổi tín chỉ trực tiếp giữa trường Đại học UBIS (Thụy Sĩ) và SPIGL (LB Nga), chỉ áp dụng cho các học viên đã tốt nghiệp MBA của UBIS.

Chương trình:

– Tổng thời gian 6 tháng, bao gồm 10 môn chuyển đổi, 5 môn học mới bắt buộc, và xét duyệt Luận văn MBA

– Hỗ trợ học thuật và ngôn ngữ ngay tại địa phương

– Bằng cấp được Lãnh Sự Quán Viện Nam xác nhận trên nguyên bản gốc, sử dụng trong khuôn khổ Hiệp định công nhận bằng cấp tương đương giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.

Học bổng:

Học bổng có giá trị đến 60% học phí thực tế, áp dụng đến năm 2016.

Hiện nay đã có học viên Việt Nam được trao học bổng và 11 học viên chuẩn bị tốt nghiệp chương trình này.

Chi phí liên quan đến học bổng bao gồm: học phí và phí hỗ trợ học tập tại địa phương.

Các cá nhân có nguyện vọng dự tuyển hoặc tìm kiếm thông tin chi tiết về chương trình học xin vui lòng liên hệ đội ngũ tư vấn TSSAC, hoặc hotline (08) 2244 2244.

2. Chương trình Bằng kép Thụy Sĩ – Nga (MBA của UBIS và MBA-FBM của SPIGL):

*Chương trình được triển khai dựa trên hệ thống chuyển đổi tín chỉ trực tiếp giữa trường Đại học UBIS (Thụy Sĩ) và SPIGL (LB Nga).

Chương trình:

– Tổng thời gian 18 tháng, bao gồm 15 môn học và Luận văn tốt nghiệp.

– Có lựa chọn du học ngắn ngày tại một trong các quốc gia Đông Nam Á (Thailand, Singapore, Myanmar, Malaysia)

– Hỗ trợ học thuật và ngôn ngữ ngay tại địa phương

– Cả 02 văn bằng đều được Đại Sứ Viện Nam tại Geneva (bằng của UBIS) và Lãnh Sự Quán Viện Nam tại St. Petersburg (bằng của SPIGL) xác nhận trên nguyên bản gốc, sử dụng trong khuôn khổ Hiệp định công nhận bằng cấp tương đương giữa Việt Nam và Liên Bang Nga.

Học bổng:

Học bổng có giá trị đến 75% học phí thực tế, áp dụng đến năm 2016.

Chi phí liên quan đến học bổng bao gồm: học phí, phí du học ngắn ngày, phí lưu trú khi du học, và phí hỗ trợ học tập tại địa phương.