Hệ Thống Giáo Dục Nga

TIỂU HỌC (4 năm)

Chủ yếu học các kiến thức tổng quát xã hội, ngôn ngữ học chính là tiếng Nga, học sinh được hướng đến các cách tiếp cận cuộc sống xung quanh, lễ nghi, và hướng đến khả năng của học sinh.

TRUNG HỌC (6 năm gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông)

– Ngay tại một trường phổ thông tổ chức cùng lúc nhiều lớp phân ban khác nhau như ban Nhân văn, ban Xã hội – Kinh tế, ban Khoa học tự nhiên, ban Toán – Lý, ban Công nghệ,v.v… và ban cơ bản phổ biến.

– Trường bố trí các lớp phân môn trên cơ sở sự lựa chọn cá nhân của học sinh đăng ký học tại trường. Như vậy toàn bộ học sinh chỉ học chung phần các môn cơ sở bắt buộc, song song căn cứ số lượng học sinh xin học một môn chuyên sâu trường, mở các lớp chuyên này. Bởi vậy sự điều hành thời khắc biểu học tập hàng tuần (hay hàng tháng) trở nên phức tạp sao cho các lớp chuyên khác nhau đều hoạt động theo nhu cầu của hai đối tượng: nhóm dành cho học chung cùng môn, nhóm dành cho một số HS lựa chọn học cá thể. Theo hướng này có nhiều lớp chuyên sâu như Toán – Lý, Hoá – Sinh, Sinh – Địa, Sinh – Nông nghiệp, Văn học, Ngoại ngữ (một hay hai ngoại ngữ), Công nghệ, Công nghệ thông tin,v.v…

DỰ BỊ ĐẠI HỌC (TỪ 17 TUỔI)

Nếu bạn muốn học đại học bằng tiếng Nga, bạn phải tham dự khóa học dự bị 1 năm. Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ nhận được chứng chỉ quốc gia, chứng nhận bạn có trình độ tiếng Nga cần thiết để theo học đại học tại Nga. Chứng chỉ cho phép bạn theo học bằng tiếng Nga tại bất kỳ trường đại học nào trên nước Nga.

ĐẠI HỌC (TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN)

Ở Nga có 3 loại hình đào tạo đại học: University (đại học), Academies (trường đào tạo đặc biệt), Institutes (học viện). Tất cả các loại hình này đều đào tạo các chương trình đại học và sau đại học. Tại các trường đại học, học sinh được đào tạo các chương trình cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực khoa học trên phạm vi rộng lớn, trong khi đó các trường academies và institutes chỉ đào tạo về một lĩnh vực chuyên biệt về khoa học và nghệ thuật. Các Institutes chỉ đào tạo các chương trình dạy nghề. Institutes cũng có thể là một khoa của một trường university hoặc academies nhằm đào tạo các môn học chuyên biệt hoặc các hoạt động khoa học.

Đại học ở Nga kéo dài từ 2-3 năm. Mỗi năm học kéo dài 10 tháng và chia thành 2 học kỳ. Đối với sinh viên quốc tế, khi sang Nga học đại học, học sinh phải tham dự một khoá dự bị kéo dài 38 tuần (1 năm) tại những trường đại học tốt nhất. Mục đích chương trình này nhằm đào tạo kiến thức chung đầy đủ để về sau học được những môn học giáp ranh.