Chi phí học thạc sĩ

Chi phí khoá học

1. Bằng đôi Thụy Sĩ và Hoa Kỳ**: USD 30.000 (Toàn khóa – liên kết với trường Đại học Potomac)

2. Bằng đôi Thụy Sĩ – LB Nga*: USD 30.000 (Toàn khóa – Liên kết với Học viện Ngân hàng Quốc tế tại St. Petersburg)

3. Khoá MBA – hình thức đào tạo trực tiếp**: CHF 27.500 (Toàn khóa)

4. Khoá MBA – hình thức đào tạo từ xa*: CHF 23.500 (Toàn khóa)

5. Khóa MA-IR – hình thức đào tạo trực tiếp**: CHF 27.500 (Toàn khóa)

6. Khóa MA-IR – hình thức đào tạo từ xa**: CHF 23.500 (Toàn khóa)

(*) Học phí công bố, áp dụng cho các học viên đăng kí trực tiếp với UBIS. Vui lòng tham khảo thêm tại ĐÂY. Mức học phí đặc biệt trong khuôn khổ chương trình học bổng khuyến học dành cho một số quốc gia đang phát triển tại Châu Á, xin vui lòng liên hệ và đăng ký thông qua đại diện tư vấn của UBIS tại Quốc gia của bạn để xem các điều kiện đi kèm.

(**) Hiện chưa có chương trình học bổng khuyến học dành cho bậc thạc sĩ.