10 video TED Talks bạn không thể không xem

admints Tin Tức

TED Talks đã không còn là khái niệm quá xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam. Đây không chỉ là những đoạn nói chuyện, diễn thuyết đã giúp rất nhiều người, không chỉ nâng cao trình độ tiếng Anh mà còn giúp truyền đi cũng như đem lại những góc nhìn khác hết sức mới lạ đối với nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Dưới đây là 10 TED Talks bạn không thể không xem qua.

1. Do Schools Kill Creativity – Ken Robinson

2. Teach every child about food – Jamie Oliver

 

3. Averting the climate crisis – Al Gore

 

4. The best stats you’ve ever seen – Hans Rosling

 

5. The history of our world in 18 minutes – David Christian

6. The world’s English mania – Jay Walker

7. How We Take Back the Internet – Edward Snowden

8. How to make work-life balance work – Nigel Marsh

9. Build a School in the Cloud – Sugata Mitra

10. Mosquitos, malaria and education – Bill Gates