Chương Trình Học

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế- BBA

Mang đến những kiến thức thiết thực về quan điểm kinh doanh toàn cầu. Đây là nền tảng giúp cho học viên có cơ sở để tự định hướng cho tương lai của mình – dù đó là tiếp tục sự nghiệp học thuật hay ứng dụng kiến thức vào môi trường kinh doanh thực tế hoặc cả hai

<Tìm hiểu thêm>

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế- MBA

Một chương trình Thạc sĩ chất lượng cho giá trị Quốc tế dành cho những nhà Quản lý chuyên nghiệp, chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý với sự linh hoạt cần thiết để giúp bạn có thể làm việc toàn thời gian mà vẫn học tốt.

<Tìm hiểu thêm>

Khóa Đào Tạo Ngắn Hạn

Các khoá kinh doanh ngắn hạn luôn hướng đến khả năng thực hành thông qua hệ thống đào tạo được chuyển giao từ các trường Đại học trên thế giới. Không chỉ có kiến thức sâu và áp dụng ngay, học viên có thể hội nhập tốt để theo kịp các chương trình Đại Học, Thạc sĩ và Tiến Sĩ.

<Tìm hiểu thêm>